KLC Gemeente - 1ste Verjaardag

KLC vier sy 1ste verjaardag en ons wil die Here loof en prys vir Sy goedheid en teenwoordigheid in die afgelope jaar.

Ons gaan hierdie dag saam met ons hele familie Sy aangesi soek - so kom deel in die kosbare teenwoordigheid van Abba Vader tydens die erediens om 09:00 die oggend.

Na die diens braai en kuier ons heerlik saam en laat die vreugde vure hoog brand - KLC maak die vure en elkeen bring sy kos, drinkgoed, eetgerei  pieniekmandjie! 

Die wat draagbare braaiers het en gazebo's / sambrele bring asb saam!