Hersteldinamika

Hersteldinamika is 'n opbouings kursus gerig op mense wat deur die seer van gebroke verhoudings gegaan het. Mense wat deur egskeidings is sowel as mense wat 'n lewensmaat aan die dood afgestaan het kan baat vind by hierdie kursus. Die kursus is gerig op heel word, selfs in so mate dat die persoon wat die kursus deurloop het, in 'n nuwe verhouding sal kan voluit leef.

Wouter en Marinda Wevers staan aan hoof van hierdie kursus. Hulle is deel van die Huweliks Harte span en hul hartklop is om daar te wees vir die hersaamgestelde gesinne.

Sou jy graag die kursus wou meemaak, kan jy gerus die kerkkantoor kontak, so nie is jy welkom om 'n E-pos aan die Huweliks Harte span te stuur en ons sal graag dit met jou opvolg. Die E-pos adres: huweliksharte@klcen.co.za
Huidiglik geen kommentaar gelewer nie!
Plaas kommentaar:


Your email address WILL NOT be published. It is only required for validation purposes.
Bedieninge