Meer oor ons

Welkom by KoninkryksLewe Centurion.

 “A great commitment to the great commandment and the great commission will grow a great church!”

Die begeerte van ons harte is vir intimiteit met ons Hemelse Vader, om Jesus lief te hê en Hom getrou na te volg, mekaar lief te hê, die tasbare teenwoordigheid van die Heilige Gees te beleef en die Koninkryk van God uit te brei!

Rom 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.

Die hart klop van die gemeente is dus:

Intimiteit - .. Want uit Hom

Om ‘n lewende en intieme verhouding met die Vader, Sy seun Jesus en die

Heilige Gees te hê en dat alles wat ons doen van uit ons verhouding sal vloei!

Familie – …deur Hom...

Om ons verhouding met mekaar, as geestelike familie, te groei en te bou.

Sending - …tot Hom is alle dinge.

Om aktief betrokke te wees by Sy sending om die Evangelie van die Koninkryk van God te verkondig en om werklik Sy getuies te wees.

Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.

KLC gemeente is daarop gefokus om mense gees, siel en liggaam te bedien, toe te rus (Eff 4:12-16) en te aktiveer/mobiliseer.

Geskiedenis:

Aan die begin van 2013 het die Here dit op Lourens en Amanda, asook Jan en Karin se harte gelê om ‘n nuwe werk te begin in Centurion. Na jare se kosbare betrokkenheid by Lewende Woord saam met Nevil en Rina Norden het Nevil ons vrygestel om die nuwe gemeente te plant.

‘n Gemeente stigtings vergadering was gehou op Dinsdag 23 Maart 2013.  Tydens die vergadering is daar toe besluit op die naam KoninkryksLewe Centurion.

Die eerste diens is op 14 April 2013 in die Kiepersol saal gehou.

Vandaar ervaar ons steeds toenemend die sëen van ons hemelse Vader en sien ons daagliks die werking van Sy Heilige Gees.

Jesus het in Joh 10:10 gesê dat Hy gekom het sodat ons lewe en oorvloed kan hê.  Kom ons leef dan Sy KoninkryksLewe en beleef Sy oorvloed!

Alle eer en heerlikheid behoort aan Hom.
Bedieninge