Inseën van Kinders

Wie kan ingeseën word?
Kinders van enige ouderdom.

Is daar enige voorwaardes aan verbonde?
Ouers moet bereid wees om voor die gemeente te verklaar dat hulle graag hulle kinders in die weë van die Here wil opvoed, deur die regte voorbeeld te stel met hulle woorde en dade.

U hoef nie ‘n KLC lidmaat te wees of gedoop te wees om ‘n kind te kan inseën nie.

Wanneer word dit gedoen?
Gewoonlik die laaste Sondag van elke maand tydens die 09:00 diens.
Dit word wel op ander Sondae gedoen op spesiale versoek.

Hoe werk die reëlings?

Stuur ‘n e-pos na amanda@klcen.co.za met die volgende inligting (ten minste 2 weke voor die datum van inseëning):

1.  Datum en tyd (indien nie tydens 'n gewone Sondagoggend diens nie).
2.  Ouer/s se inligting - Volle name, noemname en van.
3.  Kind/ers se inligting - Volle name, noemname en van.
4.  Indien die kind/ers saamgestelde name het, verduidelik asseblief hoe dit saamgestel is bv. Sandri van ouma Sandra en ouma Adri.
5. Skakel Amanda by 0828519614 om seker te maak dat u e-pos ontvang is en dat die inseëning wel kan plaasvind op die datum wat u verkies.
6. Nooi u vriende en familie om die diens saam met u by te woon.  Ons maak veral graag die Oupas en Oumas deel van die geleentheid.
7. U is welkom om na vore te stap en fotos te neem van die inseëning.


Ons sien uit daarna om hierdie spesiale geleentheid met u en u geliefdes te deel.

Vriendelike KLC groete.
Huidiglik geen kommentaar gelewer nie!
Plaas kommentaar:


Your email address WILL NOT be published. It is only required for validation purposes.
Bedieninge